Borger
Samarbejde og dialog
Virksomhedspraktik
Forløb
Referencer

I samarbejde med din sagsbehandler kan du komme i et forløb hos os.

Vi har mere end 12 års erfaring i arbejdet med mennesker, der har brug for hjælp til igen at få fodfæste på arbejdsmarkedet eller har brug for en afklaring af arbejdsevnen.

arrow_backKlik på modellen til venstre for at læse om de enkelte emner

Du kan forvente at blive mødt ligeværdigt og med respekt og anerkendelse for din situation. Vi behandler dig ordentligt, og som vi selv ønsker at blive behandlet, hvis vi en dag står i samme situation.

Vi tror på, at gensidig tillid og forståelse skaber trygge rammer som fundamentet for et godt og konstruktivt samarbejde. Et godt samarbejde og en ærlig dialog er grundlaget for, at dit fulde potential kan komme til udtryk undervejs i forløbet.

Vi arbejder ud fra en lyttende, anerkendende og løsningsfokuseret tilgang, hvor du selv spiller en aktiv rolle i udformningen og resultatet af dit forløb.

Flere af vores kollegaer har selv været igennem et forløb i TeamAktiv og er nu ansat i fleksjob.

Vi agerer selv arbejdsgivere for praktikanter, og har dermed et indgående kendskab til de behov og forventninger både arbejdsgivere og borgere har og bliver mødt af i et virksomhedsrettet forløb. Det gør, at vi har de rette forudsætninger for at hjælpe dig bedst muligt.

Et vigtigt element i vores forløb er virksomhedspraktik. Det er netop i ”den virkelige verden” at dine kompetencer og udfordringer kommer i til udtryk i samspillet med leder, kollegaer, arbejdsopgaver og evt. kunder. Via vores tætte opfølgning i praktikken kan vi bedst muligt kan afdække og udvikle dine kompetencer. Vi støtter dig hele vejen igennem praktikken.

Vi gør meget ud af at matchet mellem dig og virksomheden er bedst muligt. Her har du også stor medindflydelse på valg af virksomhed og jobfunktion, så længe det er i overensstemmelse med aftalerne med din sagsbehandler.

Formålet med en virksomhedspraktik kan være forskellig afhængig af den person, vi skal hjælpe. Formålet kan være;

 • Afklaring og dokumentation af kompetencer og udfordringer
 • Udvikling af kompetencer samt evt. brancheskift
 • Ansættelse i fleksjob
 • Raskmelding efter sygdomsforløb

Længden af virksomhedspraktikken er typisk mellem 8-13 uger. TeamAktiv er i tæt dialog med dig og arbejdsgiver undervejs i virksomhedspraktikken.

Vi anbefaler, at alle forløb starter med et møde mellem dig, din sagsbehandler og vores konsulent, der skal følge dig gennem hele dit forløb. På mødet vil du blive informeret om formål og indhold af forløbet, og vi har sammen med dig og din sagsbehandler mulighed for at afstemme forventninger og aftaler.

Afhængig af hvilken ydelse du er på, tilbyder vi forskellige forløb:

 • Raskmeldingsforløb
 • Fastholdelsesforløb
 • Udviklings- og afklaringsforløb
 • Vedligeholdelsespraktik
 • Jobcoaching
 • Mentorforløb
 • Fleksjobforløb
 • Ergoterapeutiske ydelser

Kontakt os for yderligere information om, hvad vi kan gøre for dig.

Jenny, fleksjobforløb

”Jeg er meget taknemmelig for det forløb, jeg havde hos TeamAktiv.
Som ledig fleksjobber oplevede jeg stor imødekommenhed og forståelse for
min situation.

Samtidig blev der ydet en stor indsats for at hjælpe mig til at finde et fleksjob. 
Jeg kom i arbejde og blev fulgt godt og professionelt til dørs.

Tak for jeres støtte, hjælpsomhed og forståelse.”

 

Kirsten, sygedagpenge afklaringsforløb

”Jeg har været rigtig glad for mit forløb med TeamAktiv. Jeg har følt, at jeg er blevet hørt og taget alvorligt gennem mit forløb. En god kontakt omkring belastninger, det svære og ikke mindst det gode ved praktikken. Betryggende at TeamAktiv har den generelle kontakt med kommunen mens forløbet er i gang, så man derved kan koncentrere sig om praktikken”.  

Alle referencer er af konkurrencemæssige hensyn anonymiseret. Kilder kan oplyses ved forespørgsel efter godkendelse fra den enkelte reference.

Upload image
Existing images
add
check_circle
check_circle
check_circle
check_circle
check_circle
check_circle
check_circle