Forløb

Vi leverer konsulentydelser til jobcentre på tværs af målgrupper, hvor vi etablerer mentorforløb, opkvalificerer og afklarer borgere på sygedagpenge, kontanthjælp, ledighedsydelse og ressourceforløbsydelse. Fleksjobvisiterede borgere hjælper vi med at finde bæredygtige fleksjobs. TeamAktivs forløb tilrettelægges individuelt med udgangspunkt i den enkelte borgeres kompetencer og helbred. Borgeren følges af én fast konsulent gennem hele forløbet. Størstedelen af vores forløb indeholder virksomhedspraktik, hvor borgerens kompetencer og barriere kommer i spil i virksomhedens hverdag med kollegaer, leder, arbejdsfunktioner og eventuelt kunder.

Det er her TeamAktiv kan gøre den største forskel i udviklingen og afklaringen af borgerens kompetencer. Til tilbyder følgende forløb, som vi gerne uddyber ved henvendelse:

  • Fastholdelsesforløb
  • Raskmeldingsforløb
  • Udviklings- og afklaringsforløb
  • Vedligeholdelsespraktik
  • Jobcoaching
  • Mentorforløb
  • Fleksjobforløb
  • Mindfulness
  • Ergoterapeutiske ydelser i form af funktionsbeskrivelser og arbejdspladsindretninger
Upload image
Existing images
add
check_circle
check_circle
check_circle
check_circle
check_circle
check_circle
check_circle