Jobcenter
Samarbejde og dialog
Forløb
Dokumentation
Referencer

Som samarbejdspartner til TeamAktiv kan du forvente en høj grad af dialog, tæt opfølgning på dine borgere og afrapportering af høj kvalitet.

Udgangspunktet for vores samarbejde med de mennesker, vi arbejder med, er, at vi alle en dag kan komme i samme situation.

Vi er af den overbevisning, at troværdige og tillidsfulde relationer med både borger, arbejdsgiver og sagsbehandler er nøglen til succesfulde forløb.

Vi møder det enkelte menneske med ordentlighed og anerkendelse og sætter en ære i at tilbyde fleksible løsninger til såvel borger som sagsbehandler.

arrow_backKlik på modellen til venstre for at læse om de enkelte emner

Ved gensidig tillid og forståelse skaber vi trygge rammer som fundamentet for et godt og konstruktivt samarbejde med borgere, virksomheder og jobcentre. Et godt samarbejde og en ærlig dialog er grundlaget for, at borgernes fulde potential kan komme til udtryk undervejs i forløbet.

Et tæt samarbejde med erhvervslivet gør, at vi har en indgående forståelse for virksomhedernes behov og krav til kommende medarbejdere. Dermed kan vi bedre matche og støtte og den enkelte borger ift. valg og gennemførsel af virksomhedspraktikker.

TeamAktivs forløb tilrettelægges individuelt med udgangspunkt i den enkelte borgeres kompetencer og helbred. Borgeren følges af én fast konsulent gennem hele forløbet.

Størstedelen af vores forløb indeholder virksomhedspraktik, hvor borgerens kompetencer og barriere kommer i spil i virksomhedens hverdag med kollegaer, leder, arbejdsfunktioner og eventuelt kunder. Det er her TeamAktiv kan gøre den største forskel i udviklingen og afklaringen af borgerens kompetencer.

Nedenstående er eksempler på vores forløb.
- Fastholdelsesforløb
- Raskmeldingsforløb
- Udviklings- og afklaringsforløb
- Vedligeholdelsespraktik
- Jobcoaching
- Mentorforløb
- Fleksjobforløb
- Mindfulness
- Ergoterapeutiske Funktionsbeskrivelse
- Arbejdspladsindretning

Fyldestgørende dokumentation

Efter endt virksomhedspraktik udarbejder vi rapport med relevant, brugbar og fyldestgørende dokumentation til brug for den videre sagsbehandling i jobcenteret.

Alle rapporter kvalitetssikres af vores interne kvalitetssikringsteam før afsendelse til jobcenteret.

I TeamAktiv har vi fokus på ordentlighed hele vejen igennem vores forløb, lige fra første møde med personen, vi skal hjælpe til vores skriftlige afrapportering til Jobcenteret. I TeamAktiv har i altid haft som mål, at de borgere, der er i afklaringsforløb hos os, ikke skal ud i flere afklaringsforløb, da vi frembringer brugbar og fyldestgørende dokumentation af arbejdsevnen, så Jobcenteret har grundlaget til at træffe den rigtige beslutning på et oplyst grundlag.

Vælg TeamAktiv, når du har fokus på ORDENTLIGHED og kvalitet.

Sektionsleder, Jobcenter Hillerød:

”Jeg har gennem en længere årrække samarbejdet med TeamAktiv. Samarbejdet har været i forhold til flere målgrupper, bl.a. sygedagpenge og borgere på ledighedsydelse. Jeg har været meget tilfreds med samarbejdet, som har været præget af en god og imødekommende dialog og høj faglig kvalitet. Der har fra TeamAktivs side været høj grad af fleksibilitet og imødekommenhed i forhold til at tilrette produkter, arbejdsgange m.m. til de behov, jobcentret har haft. Det er min erfaring, at TeamAktiv er særdeles opmærksomme på at kunnen leve op til og levere det forventede – og mere til – i forhold til de opgaver, de byder ind på.

 

Teamchef, Jobcenter Rødovre

” TeamAktiv har været en stabil leverandør som kontinuerligt forsøger at tilpasse forløbene efter vores og borgernes behov. Vi efterspørger især praktikpladser i vores nærområde til borgere med meget få ressourcer, og vi ønsker at afklaringsforløbene skal understøtte en reel udvikling af borgernes arbejdsevne. Det formår TeamAktiv i høj grad at levere. Jobcentrets sagsbehandlere har et godt og velfungerende samarbejde med TeamAktivs konsulenter; der er umiddelbar visitation af nye sager og de endelige afklaringsrapporter lever op til vores kvalitetsstandarder i forhold til afklaring til det brede arbejdsmarked, herunder i forhold til afklaring af arbejdsopgaver, skånehensyn, hjælpemidler etc. TeamAktiv får derfor vores bedste anbefalinger.”

 

Alle referencer er af konkurrencemæssige hensyn anonymiseret. Kilder kan oplyses ved forespørgsel efter godkendelse fra den enkelte reference.

Upload image
Existing images
add
check_circle
check_circle
check_circle
check_circle
check_circle
check_circle
check_circle