Referencer

Jenny som har gennemført fleksjobforløb

”Jeg er meget taknemmelig for det forløb, jeg havde hos TeamAktiv. Som ledig fleksjobber oplevede jeg stor imødekommenhed og forståelse for min situation.
Samtidig blev der ydet en stor indsats for at hjælpe mig til at finde et fleksjob. Jeg kom i arbejde og blev fulgt godt og professionelt til dørs. Tak for jeres støtte, hjælpsomhed og forståelse.”

 

Kirsten, sygedagpenge afklaringsforløb

”Jeg har været rigtig glad for mit forløb med TeamAktiv. Jeg har følt, at jeg er blevet hørt og taget alvorligt gennem mit forløb. En god kontakt omkring belastninger, det svære og ikke mindst det gode ved praktikken. Betryggende at TeamAktiv har den generelle kontakt med kommunen mens forløbet er i gang, så man derved kan koncentrere sig om praktikken”

 

Virksomhed indenfor beklædning og reklame, Hillerød

”Vi har igennem flere år brugt TeamAktiv med stor succes. De forstår at analysere vores behov, og finde de rette kandidater.”


IT-virksomhed, Svendborg

"TeamAktiv har været gode til at fjerne mine bekymringer omkring at ansætte en fleksjobber.
Jeg er blevet guidet og 'holdt i hånden' hele vejen igennem forløbet, og jeg ser nu fleks-ordningen som en mulighed i stedet for en belastning"

 

Sektionsleder, Jobcenter Hillerød

”Jeg har gennem en længere årrække samarbejdet med TeamAktiv. Samarbejdet har været i forhold til flere målgrupper, bl.a. sygedagpenge og borgere på ledighedsydelse. Jeg har været meget tilfreds med samarbejdet, som har været præget af en god og imødekommende dialog og høj faglig kvalitet. Der har fra TeamAktivs side været høj grad af fleksibilitet og imødekommenhed i forhold til at tilrette produkter, arbejdsgange m.m. til de behov, jobcentret har haft. Det er min erfaring, at TeamAktiv er særdeles opmærksomme på at kunne leve op til og levere det forventede – og mere til – i forhold til de opgaver, de byder ind på. ”

 

Teamchef, Jobcenter Rødovre:

” TeamAktiv har været en stabil leverandør som kontinuerligt forsøger at tilpasse forløbene efter vores og borgernes behov. Vi efterspørger især praktikpladser i vores nærområde til borgere med meget få ressourcer, og vi ønsker at afklaringsforløbene skal understøtte en reel udvikling af borgernes arbejdsevne. Det formår TeamAktiv i høj grad at levere. Jobcentrets sagsbehandlere har et godt og velfungerende samarbejde med TeamAktivs konsulenter; der er umiddelbar visitation af nye sager og de endelige afklaringsrapporter lever op til vores kvalitetsstandarder i forhold til afklaring til det brede arbejdsmarked, herunder i forhold til afklaring af arbejdsopgaver, skånehensyn, hjælpemidler etc. TeamAktiv får derfor vores bedste anbefalinger.”

 

Alle referencer er af konkurrencemæssige hensyn anonymiseret. Kilder kan oplyses ved forespørgsel efter godkendelse fra den enkelte reference.

Upload image
Existing images
add
check_circle
check_circle
check_circle
check_circle
check_circle
check_circle
check_circle